สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

บทความเพิ่มพูนความรู้และกระดาษคำตอบ 2564

 

 
ดาวน์โหลดเอกสารบทความและกระดาษคำตอบ 
 
ฉบับที่ 32

บทความและคำถามฉบับที่ 32 
-เรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ปีกและเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน          

ฉบับที่ 33

บทความและคำถามฉบับที่ 33 
-การอนุบาลลูกนกแอ่นบ้าน (House Swift) 
   

ฉบับที่ 34
บทความและคำถามฉบับที่ 34 
-เกลือกับการรักษาปลาน้ำจืด

ฉบับที่ 35
บทความและคำถามฉบับที่ 35 new
-โรคทางปรสิตในกล้ามเนื้อสุกรที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน

                                                                              

 

  ปรับปรุงวันที่ 2022-01-18