สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสัตว์ปีก ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร ประจำปี 2565
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 32 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เรื่อง Wrap up Exotic pet เพื่อหมอหมาแมว
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 31 เรื่อง Basic Clinical Animal Behaviour for Veterinary Practitioners
ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ที่ ๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๔
ขอเชิญคุณหมอเข้าร่วมอัปเดตความรู้สามัญประจำคลินิกด้าน internal med ที่เจอเคสยากแค่ไหนก็ไปต่อได้ กับงานสัมมนาครั้งที่ 30 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เรื่อง Topics in internal medicine...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2564
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของศ.ศ.สพ. ครั้งที่ 29 เรื่อง Covid-19 Update & Vet in law
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 28 เรื่อง Refreshing for Small Animal Practitioner 2021
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ 27 เรื่อง Small animal diagnostic imaging - Made easy series