ประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนวิธีการเข้าระบบคลังข้อสอบสัตวแพทยสภา (สำหรับผู้ออกข้อสอบ)
ศูนย์ประเมินฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนวิธีเข้าระบบคลังข้อสอบสัตวแพทยสภา
สำหรับผู้ออกข้อสอบโดยกำหนดให้ login เข้าระบบเพื่อทำการออกข้อสอบ
โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ทั้งนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ไฟล์ประชาสัมพันธ์

รับทราบ

ระบบคลังข้อสอบสัตวแพทยสภา
สำหรับผู้ออกข้อสอบ

MCQ-Userlist of Vetcouncil

   
ชื่อล็อกอิน 
รหัสผ่าน 
    ลืมรหัสผ่าน
 
ลงทะเบียนผู้ออกข้อสอบ
 
 
(c) 2012 Vetcouncil